Ուսումնական ձմեռ, Պատումներ

Անմոռանալի օր

Ես գնացել եմ Megamoll : Այդտեղ ես գնացել եմ մեջիք լենդ: Ես այդտեղ գնացել եմ բատուտ, լաբիրինտ: Այդ լաբիրինտում ինձ կապեցին մի հատ թել: Այդտեղ տարբեր տեղերով անցնում էի: Կային տեղեր, որոնք շատ դժվար էին երեք հարկ էր: Ինձ թողեցին առաջին ու երկրորդ հարկերը: