Բնագիտություն

Իմ շունը

Ես ունեմ շուն՝ անունը Ռեքս։ Նա մեկ ու կես տարեկան է։ Նրան ինձ նվիրել են իմ ծնունդին։ Այդ ժամանակ նա եռկու ամսական էր։ Նա սև, սպիտակ և շագանակագույն է։ Սև գույնը միայն պոչին և ականջներին է։ Նրա մի աչքը շականակագույն է, մեկը՝ կապույտ։ Նա խասկիի խառնուրդ է։ Նրան տարել ենք պատվաստւմների։