Ուսումնական նյութեր

We talk aboyt winter

the coldest-ամենացուրտ

season-եղանակ

frozen-սառած

everthing-ամեն ինչ

get longer-երկարել

get shorter-կարճանալ

covered with snow -ծածկված ձյունով

some-որոշ

like-ինչպիսիք են,

bear-արջ

hedgehog-ոզնի

bat-չղջիկ

turtle-կրիա

during-ընթացքում